<b>Provozní řád školní jídelny pro strávníky</b>

Aktuální provozní úpravy např. doby výdeje atp. jsou zveřejňovány ve zprávě pro strávníky.

1. Výdejní doba: od 11:00 do 11:30 cizí str. a výdej do nádoby v první den nemoci žáka. Od 11:40 do 14:00 strávníci ZŠ.

2. Způsoby placení: inkaso, trvalý příkaz, jednorázový převodní příkaz.

3. Termíny placení: do konce měsíce. Úřední hodiny vedoucí školní jídelny: 8 - 16 hodin.

4. Odhlašování a přihlašování obědů do 8:00 daného dne nejlépe přes www.jidelna.cz nebo mobilní aplikaci Jídelna.cz - viz https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.barda.jidelna

5. Postihy při nedodržení platebních podmínek: vyřazení ze stravování.

6. Před příchodem do jídelny si strávníci odloží tašky a svršky do vyčleněných prostor.

7. Provedou hygienu rukou a připraví si bezkontaktní žeton.

8. Zařadí se do fronty a přistoupí k výdejní lince, kde si vezme tác, příbor a obdrží oběd.

9. Po konzumaci odnese tác k umývárně nádobí, kde odloží sklo, příbor, talíře, tác.

10. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru, vedoucí jídelny a vedoucí kuchařky.

11. Strávníci jsou povinni chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování.

12. Jakékoli závady ať technického nebo hygienického charakteru okamžitě hlásit dozoru v jídelně nebo v kanceláři vedoucí jídelny.

13. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru v jídelně.

14. Odnášet oběd mimo školní jídelnu lze jen při prvním dni nemoci.

15. Odnášení potravin z prostoru školní jídelny do budovy školy - pouze děti ŠD za dozoru vychovatelky (např. ovoce, moučník atp.).

16. Jídelní lístek je vyvěšován při vstupu do budovy (šatna), u objednávacího PC a na internetu - www.jidelna.cz a v mobilní aplikaci Jídelna.cz

17. Připomínky ke školnímu stravování u vedoucí školní jídelny.

Připraveno programem "Jídelna" verze 17.09.04.

Veškeré publikované lístky a další informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců.

Zásady ochrany osobních údajů