Tabulka pro orientační propočet průměrné spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den, zpracovaná dle vyhlášky 107/2005 Sb.

Jídelny spadající pod školní stravování jsou vázány vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování, která reguluje, kolik mají strávníci dostávat v průměru vybraných druhů potravin za měsíc. Zde je orientačně uvedeno, jak se dané jídelně daří tyto požadavky naplňovat. Přípustné odchylky plnění najdete ve vyhlášce.

# Kategorie Splněno
1 Maso 86,15%
2 Ryby 14,29%
3 Mléko 71,43%
4 Mléčné výrobky 126,86%
5 Tuky 83,33%
6 Cukr 43,25%
7 Zelenina 113,95%
8 Ovoce 37,72%
9 Brambory 140,65%
10 Luštěniny 209,52%

Všechny měsíce:

2020: V VI VII

Připraveno programem "Jídelna" verze 20.04.01.

Veškeré publikované lístky a další informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců.

Zásady ochrany osobních údajů