Tabulka pro orientační propočet průměrné spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den, zpracovaná dle vyhlášky 107/2005 Sb. či § 8 vyhlášky č. 350/2021 Sb. (pro dětské skupiny 1-3 roky).

Jídelny spadající pod školní stravování jsou vázány vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování, která reguluje, kolik mají strávníci dostávat v průměru vybraných druhů potravin za měsíc. Zde je orientačně uvedeno, jak se dané jídelně daří tyto požadavky naplňovat. Přípustné odchylky plnění najdete ve vyhlášce.

# Kategorie Splněno
1 Maso 81,73%
2 Ryby 86,68%
3 Mléko 60,91%
4 Mléčné výrobky 82,70%
5 Tuky 50,95%
6 Cukr 46,25%
7 Zelenina 93,27%
8 Ovoce 59,00%
9 Brambory 72,22%
10 Luštěniny 100,71%

Všechny měsíce:

2011: IV V VII VIII IX X XI XII
2012: I II III IV V VI VIII IX X XI XII
2013: I II III IV V VI VIII IX X XI XII
2014: II III IV V VI VIII IX XII
2015: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016: I II III IV V
2023: IV V VI VII VIII IX X XI XII
2024: I

Připraveno programem "Jídelna" verze 22.23.03.

Veškeré publikované lístky a další informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců.

Zásady ochrany osobních údajů