Tabulka pro orientační propočet průměrné spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den, zpracovaná dle vyhlášky 107/2005 Sb. či § 8 vyhlášky č. 350/2021 Sb. (pro dětské skupiny 1-3 roky).

Jídelny spadající pod školní stravování jsou vázány vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování, která reguluje, kolik mají strávníci dostávat v průměru vybraných druhů potravin za měsíc. Zde je orientačně uvedeno, jak se dané jídelně daří tyto požadavky naplňovat. Přípustné odchylky plnění najdete ve vyhlášce.

# Kategorie Splněno
1 Maso 69,64%
2 Ryby 65,58%
3 Mléko 52,14%
4 Mléčné výrobky 102,31%
5 Tuky 92,59%
6 Cukr 47,37%
7 Zelenina 82,38%
8 Ovoce 60,95%
9 Brambory 74,68%
10 Luštěniny 128,95%

Všechny měsíce:

2011: IV V VII VIII IX X XI XII
2012: I II III IV V VI VIII IX X XI XII
2013: I II III IV V VI VIII IX X XI XII
2014: II III IV V VI VIII IX XII
2015: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016: I II III IV V
2023: IV V VI VII VIII IX X XI XII
2024: I II III IV V VI

Připraveno programem "Jídelna" verze 24.01.03.

Veškeré publikované informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců. Tato aplikace je pouze zobrazuje a tvůrce a provozovatel aplikace do nich nemá možnost zasahovat.

Zásady ochrany osobních údajů