Nově lze využít pro odhlášky, přihlášky a výběr i mobilní aplikaci "Jidelna.cz", kterou lze stáhnout na https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.barda.jidelna

ZPŮSOB PLACENÍ OBĚDŮ

TRVALÝM PŘÍKAZEM Platí se dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující. To znamená, že první platba do 20. srpna na září, poslední platba do 20. května na červen.

HOTOVOST Ve výjimečných případech po dohodě platba v hotovosti v kanceláři ŠJ.

Výdej obědů: cizí strávníci a nemocné děti /pouze první den nemoci / 11.00 – 11.30hod. 13.45 – 14.00 hod.

Pokud strávník dosáhne v době od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 např. 11 let, spadá do 2. věkové skupiny a od září 2020 bude platit 31,- Kč. Pozor na správné vyplnění var. symbolu /identifikační číslo dítěte/! Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali. Přeplatky budou všem strávníkům vráceny na účet v červenci. Pokud žádáte o vrácení přeplatků na jiný účet, než z kterého jsou platby odesílány – je nutné nahlásit toto číslo účtu v kanceláři ŠJ. INTERNETOVÁ ADRESA PRO ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ: https://www.zscakovice.cz/jidelna

Připraveno programem "Jídelna" verze 21.05.01.

Veškeré publikované lístky a další informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců.

Zásady ochrany osobních údajů