Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8/900,Praha 3

Provozní řád školní jídelny pro strávníky.

Organizace výdeje

1. Výdejní doba obědů je pro jednotlivé třídy a skupiny žáků určena dle platného rozvrhu vyučovacích hodin v době od 11.35 do 14.00 hodin (změna je v mimořádných případech včas oznámena ).

2. Vstup do školní jídelny je povolen pouze v době výdeje obědů a v doprovodu dozorujícího učitele.

3. V jídelně se chová ukázněně, nehlučí a nepředbíhá se, poslouchá pokyny dozorů, vedoucí ŠJ a kuchařek.

4. Před výdejem si vezme vezme tác, příbor a skleničku a postupuje ve frontě k výdejnímu termiálu, kde po přiložení bezkontaktního čipu odebere přihlášený oběd ( polévku si nalévá sám ). 5. Každý strávník nosí denně bezkontaktní čip pro výběr a výdej stravy.V případě zapomenutí , nebo ztráty čipu je strávník povinen nahlásit v kanceláři vedoucí ŠJ, kde si lze koupit čip nový s vratnou zálohou 130,- Kč ( pouze nepoškozený, plně funkční)

6. Po konzumaci pokrmu strávník odchází k okénku určenému pro tácy s použitým nádobím. Dojde-li k znečištění stravovacího místa, upozorní pracovnici úklidu a ta místo uklidí.

7. Z jídelny neodnáší nádobí, ani nezkonzumovanou stravu.

8. Připomínky ke stravování řeší vedloucí jídelny a ředitel školy.

Organizace provozu stravování

Každý nový strávník je povinen řádně vyplnit a odevzdat Přihlášku ke stravování v kanceláři ŠJ.

Výdej pokrmů pro strávníky je od 11:35 - 14:00 hodin. Výdej pro neodhlášeno ustravu do přinesených nádob je od 11:20 - 11:30. pouze první den nemoci strávníka, další dny v nepřítomnost je nutné stravu odhlásit.V případě neodhlášení stravy, bude vybírána věcná+ mzdová režie.

14.Způsoby placení obědů - inkaso z účtu, trvalý příkaz z účtu, jednorázová platba z účtu, složení hotovosti v pokladně banky ČSOB přímo na účet ŠJ, jen vyjímečně hotově u vedoucí ŠJ.

15.Cena oběda je stanovena dle inflačních koeficientů vývoje cen potravin a vyhl.107/2005 Sb.§5,odst.2, příloha č.2 u 3.věk.skupiny 30,-Kč a 4.věk.skupiny 32,-Kč (tato zahrnuje i zam.školy).

3.skupina 11 – 14 let 4.skupina 15 a více.Rozhoduje věk,kterého dosáhne strávník v násl.šk.roce,to znamená v rozmezí 1.9. – 31.8. příslušného šk.roku.

16.Termíny placení obědů - do 25.dne stávajícího měsíce na všechny objednané obědy měsíce následujícího, pokud nebude platba připsána na kontě strávníka, nebude povolen odběr stravy.

17.Bezkontaktní žetony – každý strávník si zakoupí u ved.ŠJ žeton ( cena 130,-Kč )

- strávník je povinnen neprodleně nahlásit ztrátu nebo zcizení žetonu,jeho čip bude deaktivován a student si zakoupí nový

- v případě ukončení školní docházky na gymnáziu Karla Sladkovského je strávník povinen předložit u vedoucí školní jídelny čip k deaktivaci

18.Každý přihlášený strávník má zadané obědy na celý měsíc(příp.na vyžádané dny) a sám si musí jídla odhlašovat a vybírat. 19.Způsoby přihlašování a odhlašování obědů - do 7.00 hod stávajícího dne pouze na www.jidelna.cz nebo osobně na objed.boxu den předem do 15.00 hod. (již nelze e-mailem ani telef - na konci školního a kalendářního roku se z důvodu roční uzávěrky a zpracování surovin ukončuje odhlašování obědů min.3 dny dopředu - vzniklé přeplatky se na konci šk.roku ( na požádání i během šk.roku )vrací na účet poslední došlé platby,nižší částky (do 200,-Kč) se převádí do nového šk.rok - hromadné akce a výlety si každý strávník odhlásí sám,hromadné odhlášky se neprovádí

20.U studentů je možnost odběru připravené a neodhlášené stravy ( do přinesené nádoby )první den nepřítomnosti strávníka.

21.Nelze poskytovat stravování zaměstnancům školy při omluvené nepřítomnosti v práci.Doba volna k samostudiu a domácí příprava nelze považovat za přítomnost zaměstnance v práci a tudíž za odpracovanou směnu.

22.Způsob podávání připomínek rodičů ke stravování: vedoucí školní jídelny, stravovací komisi školy, řediteli gymnázia, MHMP - odd.ŠJ, hygienické stanici.

Platí od1.9.2019

Zpracovala: Lucie Špacírová, vedoucí ŠJ Schválil: Mgr. Tomáš Hušek

Připraveno programem "Jídelna" verze 22.02.01.

Veškeré publikované lístky a další informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců.

Zásady ochrany osobních údajů