Obrázkový návod

Několik základních operací s webovými stránkami bylo popsáno v rámci obrázkového návodu. Návod zobrazíte klepnutím na vlajku příslušného jazyka

 • První přihlášení Stáhnout českou verzi Stáhnout českou verzi
 • Objednávání, vybírání a odhlašování jídel na ZŠ Stáhnout českou verzi Stáhnout českou verzi
 • Objednávání, vybírání a odhlašování jídel na MŠ Stáhnout českou verzi Stáhnout českou verzi
 • Historie - vyúčtování stravování Stáhnout českou verzi Stáhnout českou verzi
 • Platby za jídlo Stáhnout českou verzi Stáhnout českou verzi
 • Zapomenuté heslo Stáhnout českou verzi Stáhnout českou verzi

Stavy objednávek

Zvýraznění voleb v jídelním lístku mají následující význam:

Zeleně podbarvená
Takto podbarvená je právě přihlášená možnost.
Ikonou obálky jsou označeny volby, které byly na internetu úspěšně objednány, ale nebyly ještě staženy do jídelny.

Ikony stavů odběru

Při prohlížení historie Vašich objednávek můžete u jídel vidět následující ikony stavů. Pokud byla nějaká volba objednána, je ikona umístěna u této volby.

Jídlo bylo vyzvednuto běžným způsobem.

Jídlo bylo vyzvednuto na žolík (např. pokud strávník neměl u sebe čip).

Jídlo bylo objednáno, ale jídelna nezasílá data o vyzvednutí.

Jídlo bylo řádně odhlášeno strávníkem.

Jídlo bylo hromadně odhlášeno jídelnou (např. školní výlet).

Jídlo bylo objednáno, ale nebylo vyzvednuto.

Informace o odběru jídel na toto datum nebyla jídelnou zaslána.

Metody přihlášení

První a základní přihlášení probíhá pomocí ID jména přiděleného Vaší jídelnou - tedy číslem (které má 6 až 10 číslic) a přiděleným heslem (které si při 1. přihlášení musíte změnit).

Co musím udělat, abych se mohl přihlašovat pomocí účtu Google nebo Facebook?

Pomocí účtu Google nebo Facebook se mohou přihlašovat pouze hlavní účty. Vytvořit hlavní účet si může kdokoliv, kdo už má ID účet (ID jméno a heslo) ze své jídelny. Co je to hlavní účet?

Pokud již hlavní účet máte, stačí se k němu přihlásit. Ve správě účtu je potom možnost nastavit si metody přihlášení, pomocí kterých se k hlavnímu účtu můžete přihlásit.

Jak přihlášení funguje?

Google

Po kliknutí na tlačítko přihlášení dojde ke komunikaci se stránkou Google. Pokud v prohlížeči nejste přihlášeni k žádnému Google účtu, budete dotázáni na přihlašovací údaje. V opačném případě bude pro přihlášení k www.jidelna.cz automaticky použit současný účet Google. Při Vašem prvním přihlášení budete navíc dotázáni na potvrzení.

Facebook

Přihlášení k hlavnímu účtu pomocí Facebook účtu probíhá úplně stejně jako v případě Google.

Obrázkový návod k 1. přihlášení Stáhnout ukrajinskou verzi Stáhnout ukrajinskou verzi

Hlavní účet

Hlavní účet je Vámi vytvořený účet na www.jidelna.cz, jehož přihlašovacím jménem je Váš e-mail. Poskytuje několik nových možností:

 • Můžete sdružovat několik ID účtů strávníka.
 • Lze se k němu přihlásit heslem nebo bez použití hesla pomocí služeb Google a Facebook.

Všechny druhy přihlášení jsou popsány v nápovědě Metody přihlášení.

Sdružení několika účtů strávníka

Sdružení několika účtů strávníka pod jeden hlavní účet Vám dává možnost objednávat několika strávníkům ze stejné jídelny zároveň.

Příklad:

Jsem rodič dvou (či více - max. 6) dětí, které chodí do stejné školy. Vytvořím si tedy hlavní účet, do kterého připojím účty svých dětí. Při přechodu na jídelní lístek uvidím ve sloupečcích, co mají jednotlivé děti přihlášeno, a mohu jejich objednávky měnit.

Jak vytvořit hlavní účet

Nový hlavní účet je možné vytvořit následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se ke svému ID účtu strávníka nebo k libovolnému z ID účtů strávníka, který má být k hlavnímu účtu připojen.
 2. Přejděte do správy účtu (vpravo nahoře).
 3. V části připojené účty klikněte na odkaz Vytvořit nový hlavní účet a připojit ho k tomuto.
 4. Vyberte si, jakým způsobem se chcete k novému hlavnímu účtu přihlašovat (Google, Facebook, mail). Možnosti přihlášení je možné kdykoliv změnit ve správě hlavního účtu.
 5. Následujte pokyny průvodce vytvořením nového hlavního účtu.

Připojení dalších účtů strávníka k hlavnímu účtu

Připojením několika účtů strávníka k hlavnímu účtu získáte možnost objednávat všem připojeným strávníkům zároveň.

Připojení účtu strávníka k hlavnímu účtu provedete následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se na hlavní účet (zvolenou metodou - e-mailem + heslem, přes Google či Facebook).
 2. Ve správě účtu vyberte Připojit nový účet jídelny.
 3. Zadejte identifikační číslo účtu (6-10 číslic přidělených Vaší jídelnou), který chcete připojit k hlavnímu účtu, a zadejte heslo pro tento účet.

Smazání hlavního účtu

Rozhodnete-li se smazat svůj Hlavní účet, můžete tak učinit ve Správě účtu v sekci Obecné nastavení. Po smazání účtu se již nebudete moci k účtu přihlásit, budou zrušena propojení s dílčími ID účty strávníků, ale veškerá jejich data a přihlašovací údaje zůstanou zachována.

Stejně tak zůstanou zachována případná propojení na jiné Hlavní účty.

Hlavní účet, který nemá žádné připojené strávníky, bude automaticky smazán, pokud od posledního přihlášení uplynou dva roky.

Obnova hesla

Ztráta přístupu k hlavnímu účtu

Ke ztrátě přístupu k hlavnímu účtu mohlo dojít několika způsoby:

 • Zapomněl jsem heslo k hlavnímu účtu
 • Ztratil jsem přístup k službě, kterou používám jako metodu přihlášení k hlavnímu účtu (Google, Facebook, ...). K hlavnímu účtu jsem se nikdy nepřihlašoval heslem.
 • Ve správě hlavního účtu jsem zrušil všechny metody přihlášení k hlavnímu účtu. K hlavnímu účtu jsem se navíc nikdy nepřihlašoval heslem.

Řešení všech zmíněných případů je stejné. Nechte si vygenerovat nové heslo k přihlášení ke svému hlavnímu účtu. To můžete udělat zde. Při prvním přihlášení pomocí nového hesla budete vyzváni k jeho změně. Ve správě účtu pak můžete měnit ostatní metody přihlášení. Můžete například zrušit přihlášení přes Google a vytvořit ho znovu pro přihlášení pomocí jiného Google účtu.

Zapomenuté heslo k účtu strávníka

Vygenerování zapomenutého hesla k účtu strávníka je možné zde. Pro vygenerování budete potřebovat uživatelské jméno strávníka (6 až 10 číslic přidělených vaší jídelnou) a e-mail, který máte zadaný v systému vaší jídelny.

Obrázkový návod k resetu hesla Stáhnout ukrajinskou verzi Stáhnout ukrajinskou verzi

Hodnocení jídel

K ohodnocení jídel dochází pomocí smajlíků nacházejících se pod stavem objednávky. Hodnocení je zobrazeno jen pro strávníky dané jídelny. Hodnocení je povoleno za následujících podmínek:

 • Strávník má jídlo odebrané anebo bylo vydávané dnes, ještě nedošlo k synchronizaci jídelny a má ho přihlášené.
 • Neplatná hodnocení budou při nejbližší synchronizaci smazána.
 • Nelze hodnotit jídla starší deseti dní.
 • Jídelna musí zasílat informace o vyzvednutí jídel.
 • Hromadnému strávníku je povolené hodnocení v případě, že vyzvedne alespoň jednu z objednaných porcí.
 • Všichni strávníci mají stejnou sílu hlasu bez ohledu na počet odebíraných porcí.

Smajlík pod číslem chodu v minulosti odpovídá průměrnému hodnocení daného jídla. V budoucnosti jde o průměr hodnocení součástí jídla založených na předchozích hodnocení těchto součástí - zobrazuje se pouze, pokud jsou ohodnoceny všechny chody až na jeden.

Pro podrobnější informace ohledně hodnocení daného jídla přejeďte přes smajlíka průměrného hodnocení.

V případě, že jídelna změní svůj jídelní lístek v minulosti, může dojít ke ztrátě všech hodnocení změněného jídla.

 • Pokud dojde k vyplnění prázdného chodu, například polévky, dojde k jejímu ohodnocení pro budoucnost.
 • V případě odebrání existujícho chodu je smazáno jeho hodnocení pro odhad budoucího hodnocení.
 • Když dojde k úpravě chodu, systém to přijme jako odebrání a přidání zároveň a veškeré hodnocení tohoto jídla bude smazáno.

Duplikované chody systém bere jako jednu položku. Pokud máte například Nápoj="Voda" Čaj="Voda", změnu jedné z těchto položek bereme pouze přidání nové. Když zjišťujeme, zda se neopakují některé názvy jídel, ignorujeme diakritiku a velká a malá písmena. Jakýkoliv znak, který není písmenem, vnímáme jako mezeru. U které části jídla (polévka/hlavní chod) se text nachází ignorujeme.


 • Nápověda k webu ve formátu pdf.

Připraveno programem "Jídelna" verze 24.01.03.

Veškeré publikované informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců. Tato aplikace je pouze zobrazuje a tvůrce a provozovatel aplikace do nich nemá možnost zasahovat.

Zásady ochrany osobních údajů