Vnitřní řád školy – stravování

1.Každý nový strávník musí vyplnit a odevzdat „Přihlášku ke stravování“. Také je povinen při změně aktualizovat údaje (telefon, adresu, e-mail a pod.)

2.Ceny stravného jsou stanoveny takto:

Mateřská škola:

celkem 37 Kč (z toho dopolední svačina 9 Kč, oběd 21 Kč, odpolední svačina 7 Kč)

děti v MŠ starší, s odkladem (kategorie 7+) 38 Kč (z toho dopolední svačina 9 Kč, oběd 22 Kč, odpolední svačina 7 Kč)

Základní škola:

I.stupeň 26 Kč (1.- 4. třída)

II.stupeň 27 Kč (5. třída a starší děti z I.stupně)

Dospělí: 32 Kč

3.Stravné se platí předem do 15.dne v měsíci. V červnu si předplatí strávník plnou částku na všechny dny v září, v září na říjen, v říjnu na listopad, atd. Vždy je od platby na další měsíc odečtena suma za stravu neodebranou v předchozím měsíci (např. v říjnu platí obědy na listopad a jsou z celkové částky odečteny obědy, které neodebral v září) Zůstatek na konci školního roku se převádí do dalšího školního roku i při přechodu z MŠ na ZŠ. Pokud dítě naše zařízení opouští, je případný přeplatek vrácen rodičům (hotově nebo převodem na účet). Oznámení o výši částky, kterou si mají předplatit, dostávají děti poslední den v měsíci na lístečku. Celkovou částku se dozvíte i v kuchyni. Je nezbytné mít předplacené obědy především v MŠ, protože dítě, které nemá zajištěnou stravu nemůže být do školky přijato. V ZŠ pokud nemá předplaceno nemůže se stravovat.

4.Stravné se platí hotově, ve školní kuchyni nebo bezhotovostně převodem z účtu (dítě obdrží k tomu účelu přidělený variabilní symbol a číslo účtu školy).

5.Obědy je možno odhlašovat osobně nebo na telefonu 315 683 888 do 8:00 hod, vždy u učitelek MŠ nebo ZŠ, které vedou evidenci odebraných obědů. Pokud se dítě nedostaví bez omluvy, bude mu oběd započítán. V době nemoci není možno obědy odebírat.

Připraveno programem "Jídelna" verze 21.05.01.

Veškeré publikované lístky a další informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců.

Zásady ochrany osobních údajů