Odhlašování dětí Když je dítě omluveno z docházky v MŠ, je zároveň odhlášeno ze stravování. Omluvit dítě je třeba ráno do 7:30 hodin. Na pozdní omluvy nebude brán zřetel.

Platba stravného trvalým příkazem - splatnost k 11.dni v měsíci po dohodě s rodiči, v lednu a červenci každého roku bude provedeno vyúčtování a přeplatek vrácen zpět na daný účet. Pokud přeplatek na stravném bude vyšší než 4000,- Kč, částka bude jednorázově vrácena na daný účet (platí i pro vyúčtování v lednu). Informace pro rodiče dětí, které ukončují docházku do mateřské školy: na základě odhlášky, bude přeplatek vrácen obratem.

Připraveno programem "Jídelna" verze 24.01.03.

Veškeré publikované lístky a další informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců.

Zásady ochrany osobních údajů